Letný výtvarný tábor

 

 

Tento rok v septembri po úspešných dvadciatich štyroch  rokoch otvorí
Súkromná základná umelecká škola Jahodnícka ul.1, v budove ZŠ Jahodnícka ul.
ďaľší ročník svojej činnosti. Jej hlavným zámerom je žiakov - záujemcov
o výtvarné umenie vyučovať ako v klasických výtvarných disciplínach, taktiež
poskytnúť im základy v poznaní súčasných alternatívnych výtvarných odborov
a technológií, ako je fotografia, počítačová grafika, videotvorba a animácia,
textilné odbory, tvorba hračiek a ďaľšie.
Ďaľšou výraznou snahou školy je účasť na súťažiach a výstavách, a príprava
študentov na prijímacie skúšky na stredné a vysoké umelecké školy.
Škola sa venuje aj záujemcom, ktorí sú v staršom, ako stredoškolskom
veku, organizuje kurzy pre dospelých.
Výhoda súkromnej školy je v tom, že rodičia sú odbremenení od starostlivosti
o dochádzku detí do inej podobnej školy. Učiteľ súkromnej školy osobne prevezme
deti zo školského klubu na ZŠ a po vyučovaní si ich rodičia vyzdvihnú cestou z práce.
Ak má Vaše dieťa záujem, a rozvoj jeho osobnosti chcete podporiť, navštívte našu školu, tešíme sa na Vás a Vaše dieťa.


V dňoch 1. - 5. augusta 2016 sa koná letný výtvarný tábor, denne od 9.00 do 16.00 hodin, ubytovanie a strava v hoteli Junior, ul. Karvaša - Bláhovca vo Vrútkach, cena za výtvarné pomôcky, stravu a ubytovanie v priebehu dňa je 70 euro.